Menu

Ako vytvoriť priestor pre napĺňanie svojho potenciálu

Vo svojom vnútri vždy cítime, či smerujeme dobre. Vďačíme za to neviditeľnému intímnemu vzťahu medzi našim súčasným a budúcim ja…

Dĺžka čítania
3 min.

fotka_janabalazova

Hneď v úvode nadviažem na cvičenie z predchádzajúceho blogu. Podarilo sa vám nadviazať spojenie s vašim potenciálom? Cítili ste ten moment, kedy bolo všetko vo vašom živote v poriadku, vaše vnímanie času sa plne koncentrovalo len do jedného bodu – do prítomnosti?

Prežite svoj pocit naplnenia

Poďme sa opäť v tele naladiť na toto prežívanie. Rozhodnite sa znovu vstúpiť do vášho pocitu naplnenia. Predstavte si, že toto je váš štandardný životný štýl. Užite si tento zážitok naplno – hrajte sa s ním vo svojej predstavivosti.

71dfe1_606f63acaf284afc89fb93958c8a1a24_mv2

Želanie vs. realita

Teraz si pripustite skutočnosť, že tento stav je (zatiaľ) len vašim želaním. Pravda o vašom vnútornom nastavení je momentálne iná. Každý máme svoju vlastnú pravdu o tom, kde sme teraz, ako sa naozaj cítime, čo nás trápi, s čím sme nespokojní, čo zamestnáva našu myseľ. Precíťte svoju pravdu so všetkým, čo navnímate a zachytíte vo vašom vnútri – s radosťami i starosťami, smútkom, bolesťou, možno aj s humorom či sarkazmom, s hnevom, krivdou, hanbou, alebo aj s vďačnosťou a dojatím zároveň. Možno vám z toho vznikne poriadny guláš. Všetko vo vás je vítané, nič nie je nesprávne.

71dfe1_30f57c4aa25e4d3687652174ee342719_mv2

Cestovanie v čase

To, čo ste práve zažili, je váš osobný „teleport“. Vďaka nemu ste podnikli cestu z prítomnosti do budúcnosti a späť. Je to vzácna schopnosť človeka, ktorá nám pomáha uvedomiť si (aj bez rád od iných ľudí), či smerujeme vo svojom živote dobre. Vo svojom vnútri to vždy cítime. Tento neviditeľný intímny vzťah medzi našim súčasným a budúcim ja nás do určitej miery ovplyvňuje, či si to uvedomujeme viac, menej alebo vôbec.
Pripúšťam, že ide o naozaj veľmi abstraktnú predstavu, a preto sa mnohým môže ťažšie uchopovať a praktizovať vo svojom živote. Pozrime sa teda na ňu z iného uhla pohľadu.

71dfe1_6cb9381c87c845b9af2f73828c23f22f_mv2

Uvedomte si, kde ste dnes. Kým ste dnes. Čo všetko máte vo svojom živote. Čo všetko už vo svojom živote nemáte. Vnímajte, čo všetko viete, čo všetko dokážete.

Teraz si spomeňte na to, kde ste boli napr. pred 5 rokmi. Kým ste boli. Čo všetko ste mali vo svojom živote. Čo všetko ste chceli vedieť, dokázať, naučiť sa, zažiť.

***
Vnímate ten rozdiel medzi vašim súčasným a minulým ja? Vaše súčasné ja existovalo už aj pred 5 rokmi, ale vtedy bolo ešte len vašou budúcnosťou a vy ste postupne kráčali vpred smerom k naplneniu vášho potenciálu.

71dfe1_82bbe31d48b4409ab5cc72e960d42498_mv2

Nikdy nie sme stratení

Pre nás ľudí je ťažké veriť niečomu, čo nemá konkrétnu hmotnú podobu. Pravda však je, že tu a teraz nie sme sami. Popri nás kráča potichu, no odhodlane aj naše budúce ja. Čím väčšiu dôveru a presvedčenie vložíme do tejto abstraktnej predstavy, tým naplnenejší život môžeme mať.

Dôvod, prečo venujem taký priestor tomuto dôvernému vzťahu medzi prítomnosťou a budúcnosťou, je ten, že ak to prijmeme ako fakt, tak získame vo svojom vnútri smer a pocity stratenosti nás budú ovládať menej často.

71dfe1_9e972e183588440ba00fe09ec41e3cf8_mv2

Máme svoj vlastný kompas

Ak uveríme tomu, že náš potenciál sa naozaj môže prejaviť naplno, tak to prirodzene zmení to, ako budeme vnímať náš život – čomu a komu budeme venovať náš čas, energiu a pozornosť.
Tiež zmení aj to, ako sa začneme pozerať na to, čo okolo sebe vytvárame každým našim rozhodnutím.
Získame na ceste kompas. Ujasníme si, či to, ako sa rozhodneme, prispeje k tomu, že sa k svojmu budúcemu ja s naplneným potenciálom priblížime alebo, naopak, sa mu vzdialime. Ak zistíme, že sme sa mu vzdialili, tak sa vždy vieme pri ďalšej možnej príležitosti priblížiť.

71dfe1_b1c449efc7a141a3a805ea9ab2569995_mv2

Prevetrajte svoj život

Krátke cvičenie na záver. Pozrite sa na to, čomu, komu a prečo vytvárate vo svojom živote priestor. Je tento priestor adekvátny tomu, čo chcete svojim bytím tvoriť? Máte vo svojom živote viac aktivít, rituálov či stereotypov, ktoré robíte zo zvyku, z povinnosti, zo slušnosti, zo strachu alebo je viac tých, ktoré sú výsledkom vašich vlastných vedomých rozhodnutí a máte z nich radosť a ľahkosť na duši?

71dfe1_502415256cf449929bc0689c99a0684f_mv2

Premýšľajte o tom. Ak ste z tých odvážnejších a odhodlanejších, tak skúste vo vašom živote nahradiť aspoň jednu aktivitu, ktorú nerobíte z čírej radosti a slobody za aktivitu, po ktorej naozaj túžite.