Menu

STE AJ VY EMPAT? Zistite svoju úroveň citlivosti v tomto krátkom kvíze

1. Kedy ste naposledy cítili, že ste vnímali emócie iných ľudí intenzívnejšie ako väčšina ľudí v danej situácii?

a) Nedávno / b) Občas / c) Nie som si istý/á / d) Zriedka / e) Nikdy

2.  Ako často sa cítite vyčerpaní po večery v spoločnosti väčšieho počtu ľudí?

a) Takmer vždy / b) Často / c) Občas / d) Zriedka / e) Nikdy

3. Máte tendenciu sa ponáhľať v každodenných situáciách, alebo si radi dávate čas na vnímanie detailov a hlboké premýšľanie? 

a) Ponáhľam sa / b) Občas sa spomaľujem c) Som vyvážený/á / d) Radšej sa spomaľujem e) Vždy si dávam čas na premýšľanie

4. Koľko času trávite v prírode alebo v tichom prostredí, aby ste si načerpali energiu a regenerovali sa?

a) Pravidelne / b) Občas / c) Len zriedka / d) Takmer nikdy / e) Nikdy 

5. Ako často sa stáva, že vám prekáža prílišný hluk alebo rušenie vo vašom okolí? 

a) Takmer vždy / b) Často / c) Občas / d) Zriedka / e) Nikdy 

6. Ak sa dostanete do konfliktnej situácie, ako sa spravidla cítite? 

a) Stresovaný/á a emocionálne vyčerpaný/á / b) Vyčerpaný/á, ale snažím sa byť objektívny/á / c) Objektívny/á a vyvážený/á / d) Väčšinou sa snažím iných upokojiť / e) Neviem, zvyčajne sa vyhýbam konfliktom 

7.  Máte tendenciu premýšľať o budúcnosti a rozprávať sa o hlbších témach, alebo sa väčšinou zameriavate na súčasné okamihy a konverzácie o každodenných veciach? 

a) Sústredím sa na budúcnosť a hlbšie témy /  b) Občas sa zameriavam na budúcnosť / c) Som vyvážený/á / d) Preferujem súčasné okamihy a konverzácie / e) Väčšinou sa zameriavam na každodenné veci

8. Ak sa cítite emocionálne preťažení, ako sa zvyčajne snažíte zmierniť túto námahu? 

a) Potrebujem osamote čas na regeneráciu / b) Hľadám podporu od blízkych ľudí / c) Využívam rôzne relaxačné techniky / d) Pracujem viac, aby som zabudol/la na emócie / e) Radšej si nevšímam svoje emócie

9. Ak máte možnosť pomôcť iným ľuďom, čo obvykle robíte? 

a) Ponúkam svoju pomoc bez váhania / b) Pomáham, ale nie vždy / c) Pomáham len, keď ma poprosia / d) Radšej sa vyhýbam pomoci iným / e) Nepomáham, pretože neviem, ako

10. Ako reagujete na umelecké diela, hudbu a prírodné scenérie? 

a) Silne ma oslovuje a emotívne ovplyvňuje / b) Často ma to zaujíma a obdivujem krásu / c) Mám k tomu neutrálny postoj / d) Je mi to viac-menej jedno / e) Nevenujem tomu pozornosť

Dôležitá poznámka ku kvízu: Tento kvíz nemá za cieľ merateľne stanovovať vašu úroveň citlivosti a empatie. Je vytvorený pre informatívny a zábavný účel, aby vám pomohol lepšie pochopiť témy, ktorými sa zaoberám v online tréningu pre vysoko citlivých ľudí a empatov. Verím, že vás inšpiruje k bližšiemu preskúmaniu vašej jedinečnej superschopnosti a potenciálu.