Menu

O Mne

Mojim poslaním je prinášať 
do biznisu viac ľudskosti

Moje meno je Jana Balážová a som transformačná koučka 
a ambasádorka empatie na pracovisku. Mojim poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti.

Viac ako 11 rokov sa venujem ľudskému potenciálu a posledné roky sa zameriavam na tému empatie, ktorú vnímam ako kľúčovú pri evolúcii biznisu.

Podporujem ľudí k stretnutiu so svojou silou, autoritou a tvorivosťou, aby sa tak mohli autenticky prejavovať a sebarealizovať.

Skutočné zmeny sa dokážu udiať cez vlastné prijatie zodpovednosti a vlastné slobodné rozhodnutie, že niečo chceme robiť inak.

Prijatiu zodpovednosti však najskôr predchádza poznanie, prečo zažívame to, čo zažívame, aby sme porozumeli súvislostiam a mohli uvidieť nové možnosti.

A presne tento účel plní Osobné víťazstvo.

Podcasty plné zrozumiteľnej teórie, praktických ukážok zo života a účinných nástrojov overených na mnohých mojich klientoch.

Nečakajte, doprajte si svoje Osobné víťazstvo teraz.

Kúpiť 200 €

Teraz len za 79 €

Jana Balažová
o mne 1

Behaviorálnymi pohovormi u mňa prešlo viac ako 2450
kandidátov.

Artboard – 2
o mne 4

Úspešne som obsadila viac ako 500 pozícií v rôznych oblastiach.

o mne 3

S manažérmi som odkonzultovala viac ako 2000 hodín na tému rozvoja talent manažmentu.

o mne 2

Odkoučovala som viac ako 800 hodín.

Spájam sa s tými, ktorí:

  • Žijú, rovnako ako ja, veľkými víziami. A to nie len vo vzdušných zámkoch, ale najmä v činoch
  • Chcú plne využívať kapacitu svojho potenciálu na to, aby boli najlepšou verziou seba a priniesli ľudstvu možnosti rastu, posunu a prosperity
  • Veria tomu, že skutočná zmena vo svete sa môže stať “len” cez ich vlastné vnútorné zmeny

Bude mi cťou byť katalyzátorom vašej zmeny a týmto procesom vás sprevádzať, ak:

  • Ste pripravení začať cestu transformácie,

  • Chcete stáť na čele novej generácie CEOs

  • Expandovať v ľahkosti

Vždy som snívala o lepšom svete.
O svete, kde sú k sebe ľudia dobrí a kde je ich prirodzenosťou vzájomne rešpektovať svoju inakosť.
O svete, kde spoznávať realitu toho druhého je obohacujúce dobrodružstvo.
O svete, kde sa ľudia nemusia rozpolcovať a hrať sa v práci na niekoho iného, aby sa tak nevystavili priamemu ohrozeniu a odsúdeniu.

Dlho som si myslela, že som len naivný rojko a raz z tejto utópie vyrastiem.
Našťastie sa tak nestalo.

Môjmu snu verím stále a dnes možno ešte silnejšie ako kedykoľvek pred tým. Som presvedčená o tom, že takýto svet je možné vytvoriť.
Nie čakať na zázrak, ale priamo sa na tomto zázraku podieľať.

Prečo si toto trúfam napísať?
Pretože som si sama prešla veľkou vnútornou premenou a stále som v jej liečivom procese.
Pretože som mala možnosť sprevádzať viacerých ľudí pri ich premenách, cez ktoré uverili, že sa ich lepšia verzia seba, vďaka ich vedomým voľbám, „rodí“ každý jeden deň.

Zistila som, že tie najúčinnejšie premeny sa dejú na miestach, kde máme najväčší vplyv a dopad. Keď odhalíme toto miesto, zrazu začneme tvoriť to, čo pred tým existovalo len v našich túžbach.

Viac o mojej premene si môžete prečítať v básnickej zbierke Trinásta komnata, v ktorej som zachytila 3 ročný proces mojej vnútornej transformácie.