Menu

MOJA PONUKA

Chcete, aby mala aj vaša spoločnosť značku empatického zamestnávateľa?

Pomôžem vám preniesť víziu, hodnoty a princípy empatie medzi vašich ľudí a uvoľniť bariéry, ktoré môžu stáť v ceste ich rastu i rastu vášho biznisu.

1

Empatia

Artboard – 2
2

360° SPÄTNÁ VÄZBA

br

Barometer Empatie

3

Workshopy

4

Podcasty

Empatia na pracovisku

Tento nástroj je efektívny na podporu vytvorenia priestoru rešpektu, bezpečia a rastu zamestnancov a tiež na podporu rozvoja potenciálnych lídrov cez vnútorné zdroje (nie vonkajšie motivátory).

Rastie to, čomu dáte pozornosť. Darujte pozornosť hlbokým potrebám vašich zamestnancov (byť videný, počutý, vnímaný) a ich potenciál porastie.

Vybraní zamestnanci, ktorým chcete venovať väčší priestor na rozvoj ich potenciálu, dostanú:

1 (3)
2 (3)

Empatická 360° spätná väzba

360° spätná väzba je účinný rozvojový nástroj (nie len) pre lídrov, ktorý rozširuje obzor o silných a slabých stránkach, skrytom potenciáli, ale aj slepých miestach.

Výnimočnosť tejto 360-ky spočíva v tom, že meria unikátne postavené kompetencie korelujúce s tým, akú úroveň empatie v rôznych oblastiach i vzťahoch dosahujeme. Poskytuje objektívne zrkadlo pre konkrétneho človeka, ktorý spätnú väzbu získava. Zachytáva jeho konkrétne prejavy ako lídra, ako kolegu, ako inovátora / vizionára a celkovo ako empatickej osobnosti.

Prieskum úrovne empatie a napĺňania potrieb v tíme alebo v spoločnosti

Tento prieskum je efektívny nástroj na odhalenie a identifikovanie subjektívneho pocitu napĺňania potrieb a vnímanie empatie zo strany vašich ľudí. Zameriava sa na rôzne oblasti – tím, vedenie spoločnosti a s ním spojený spôsob riadenia i komunikácie a oblasť vzťahu k svojej práci ako takej.

15807y_8dqn6t3fdlin483jelp7cpbp_Converted-2 (1)
3- pre lidra

Workshopy

Workshopy sú praktickým nástrojom, ak chcete vo vašej spoločnosti otvoriť diskusiu o empatii, pochopiť metodiku a aplikovať ju prakticky na vaše konkrétne problémy a potreby.

Interaktívne vedené „empathy“ workshopy sú zamerané:

Neviete, ktorá možnosť by bola pre vašu spoločnosť tou správnou voľbou?
Kontaktujte ma a spolu prídeme na to, čo bude najlepším riešením pre vás.