Menu

O Mne

Jana Balážová

Více jak 10 let se věnuji lidskému potenciálu a talentům. Podporuji lidi ke střetnutí se svojí sílou, autoritou a tvořivostí, aby se mohli autenticky projevovat a seberealizovat.

Mým posláním je přinášet do byznysu více lidskosti.

Buduji novou generaci lídrů – generace CEOs (CHIEF EMPATHY OFFICERS).

Při své práci se opírám o nástroje metodické empatie, terapeutické metody rozvoje osobnosti – psychofonetiky (jeho autorem je Yehuda Tagar), koučinku a kombinuji je také s psychodiagnostikou a mnoholetými zkušenostmi z oblasti behaviorálního promlouvání a talent managmentu.

Spolupracuji s firmami v oblasti posilňování empatie na pracovišti, rozvoje zaměstnanců, talent managementu, náborů a budování značky empatického zaměstnavatele.

Jana Balažová
o mne 1

Behaviorálními pohovory u mě prošlo více jak 2450
kandidátů.

Artboard – 2
o mne 4

Úspěšně jsem obsadila více jak 500 pozic v různých oblastech.

o mne 3

S manažery jsem od konzultovala více jak 2000 hodin na téma rozvoj talentu managementu.

o mne 2

Od koučovala jsem více než 800 hodin.

Spájam sa s tými, ktorí:

  • Žijú, rovnako ako ja, veľkými víziami. A to nie len vo vzdušných zámkoch, ale najmä v činoch
  • Chcú plne využívať kapacitu svojho potenciálu na to, aby boli najlepšou verziou seba a priniesli ľudstvu možnosti rastu, posunu a prosperity
  • Veria tomu, že skutočná zmena vo svete sa môže stať “len” cez ich vlastné vnútorné zmeny

Bude mi cťou byť katalyzátorom vašej zmeny a týmto procesom vás sprevádzať, ak:

  • Ste pripravení začať cestu transformácie,

  • Chcete stáť na čele novej generácie CEOs

  • Expandovať v ľahkosti

Vždy som snívala o lepšom svete.
O svete, kde sú k sebe ľudia dobrí a kde je ich prirodzenosťou vzájomne rešpektovať svoju inakosť.
O svete, kde spoznávať realitu toho druhého je obohacujúce dobrodružstvo.
O svete, kde sa ľudia nemusia rozpolcovať a hrať sa v práci na niekoho iného, aby sa tak nevystavili priamemu ohrozeniu a odsúdeniu.

Dlho som si myslela, že som len naivný rojko a raz z tejto utópie vyrastiem.
Našťastie sa tak nestalo.

Môjmu snu verím stále a dnes možno ešte silnejšie ako kedykoľvek pred tým. Som presvedčená o tom, že takýto svet je možné vytvoriť.
Nie čakať na zázrak, ale priamo sa na tomto zázraku podieľať.

Prečo si toto trúfam napísať?
Pretože som si sama prešla veľkou vnútornou premenou a stále som v jej liečivom procese.
Pretože som mala možnosť sprevádzať viacerých ľudí pri ich premenách, cez ktoré uverili, že sa ich lepšia verzia seba, vďaka ich vedomým voľbám, „rodí“ každý jeden deň.

Zistila som, že tie najúčinnejšie premeny sa dejú na miestach, kde máme najväčší vplyv a dopad. Keď odhalíme toto miesto, zrazu začneme tvoriť to, čo pred tým existovalo len v našich túžbach.

Viac o mojej premene si môžete prečítať v básnickej zbierke Trinásta komnata, v ktorej som zachytila 3 ročný proces mojej vnútornej transformácie.

cs_CZCS