Menu

Žiť naplnený život nie je len o radosti

Napĺňať svoj potenciál znamená dotýkať sa aj takých pocitov, vnemov, tém, ktoré sme sami v sebe, zo strachu z bolesti či neprijatia, ukryli.

Dĺžka čítania
3 min.

fotka_janabalazova

Možno práve prežívate nespokojnosť v aktuálnom zamestnaní.
Možno neviete vystáť svojho šéfa.
Alebo ste sám šéf a nerozumiete, prečo vás v poslednom čase tím nerešpektuje.
Možno pociťujete na sebe príliš veľa tlaku z viacerých strán naraz.
Možno cítite, že už viac nechcete byť uväznený v situácii, ktorá vám energiu skôr berie, než dáva.

Či už ste sa v niektorej zo spomínaných situácií našli alebo nie, na chvíľu zostaňte s čímkoľvek nepríjemným, čo vám vaša aktuálna situácia prináša. Uvedomte si silu a rozmery vašich nepríjemných vnútorných pocitov. Vnímajte, kde vás tieto pocity ovplyvňujú v tele aj fyzicky. Dajte im celú svoju pozornosť, zaslúžia si ju.

71dfe1_aa0816a55936420084646bd62a6d7879_mv2

Útok alebo útek?

Ak by sme zostali v takýchto situáciách len pri povrchu, mohli by sa nám javiť tak, že nás nútia urobiť radikálny krok. Napr. čo najrýchlejšie dať výpoveď a nájsť si novú prácu. Alebo vynadať šéfovi a povedať mu „od srdca“, čo si o ňom skutočne myslíme. Alebo, v prípade, že ste šéf, nanútiť svojmu tímu, aby vás rešpektoval – nastolíte pravidelnú kontrolu ich práce, nebudete tolerovať ich maniere a dáte im pocítiť, kto tu má hlavné slovo.

71dfe1_de53246191d64591afcdaceee51b5793_mv2

Zašifrovaný odkaz

Tieto skľučujúce pocity sa u nás neobjavujú náhodou. Ich zámerom nie je zničiť nás, ani zničiť iných, ako by sa mohlo zdať. Nesú v sebe správu, že je čas zmeniť niečo zásadné v našom živote – v našom vnímaní situácií, v postojoch, vo vzťahu voči sebe samému a vo vzťahu k nášmu okoliu. Sú pre nás príležitosť, ako môžeme prekročiť svoj vlastný vnútorný limit. Sú volaním nášho potenciálu, aby sme mu vytvorili väčší priestor pre život.

Návrat k sebe

Rozhodnutie žiť v súlade s napĺňaním svojho potenciálu znamená návrat k sebe samému. Nie je to teda len o tom, že človek cíti vo svojom živote nepokoj a chce to čo najrýchlejšie vyriešiť a zmeniť, aby sa cítil dobre a šťastne.

Napĺňať svoj potenciál znamená dotýkať sa aj takých pocitov, vnemov či tém, ktoré sme sami v sebe, zo strachu z bolesti či neprijatia, ukryli tak hlboko a sofistikovane, že ani nevieme, že v nás ešte existujú. Nepríjemné pocity nám pripomínajú, že je čas vyrásť z reakcií ublíženého dieťaťa a dovoliť sám sebe žiť lepší a hodnotnejší život.

71dfe1_9ef00dee970b45918c05394af954e70c_mv2

Keď kariérne navigujem…

Keď vo svojej práci niekoho kariérne navigujem, tak môj prínos pre človeka nie je o rýchlom nájdení riešenia na jeho aktuálnu situáciu.

To, čo robím, je podpora potenciálu človeka (jeho vnútorného dobrodruha), ktorý sa chce vyslobodiť z akýchkoľvek limitov jeho schopností, tvorivosti, samostatnosti a originality.

O čom kariérna navigácia nie je

Kariérnym sprevádzaním nepodporujem vnútorný odpor a rebéliu ľudí, ktorí už nedokážu byť súčasťou spoločnosti, súčasťou systému, nepodporujem ani rebéliu voči autoritám. Nikoho kariérnym sprevádzaním nevyzývam skočiť strmhlav do vody a plávať. Nikoho nepripravujem na „instantné riešenie“, ktoré ho dočasne „zachráni“, no aj tak sa nevyhne tomu, čo ho čaká – prekročiť svoj limit, ktorý mu bráni nadýchnuť sa do slobodnejšieho a naplnenejšieho života.

V službách vnútorného dobrodruha

Môj prínos a poslanie je v tom, že podporujem túžby statočného dobrodruha v každom z nás. Ten dobrodruh totiž presne vie a cíti, čo v našom živote nie je v poriadku. Je citlivý na akýkoľvek druh obmedzenia či ilúzie. Náš vnútorný dobrodruh chce jediné – žiť svoju pravdivosť. Častokrát je však tak uväznený v našich vnútorných blokoch, že je potrebné mu pomôcť k tomu, aby ho bolo viac vidieť a počuť.

71dfe1_0092bb56569b402e83fc93686720719b_mv2

Proces kariérnej navigácie

Pri sprevádzaní klienta hľadám najefektívnejší spôsob a nástroje ako podnietiť odvahu a statočnosť. Keď niekoho sprevádzam, spolupracujem s ním, aby sa precízne pripravil na vykročenie do, pre neho pravdivejšieho, života.
Nikomu nedávam návody či rady, bol by to prejav neúcty. Verím, že každý človek, ktorý chce zmenu vo svojom živote, má svoju vlastnú múdrosť. Verím v silu, v rozum, v zodpovednosť a v samostatné sebauvedomenie každej bytosti, vďaka ktorým a, čiastočne s mojou podporou, dokáže prísť každý na to, ako sa postupne pripraviť na túto životnú cestu napĺňania svojho potenciálu. Klient určuje rýchlosť a formu, aká je pre neho najprijateľnejšia a najbezpečnejšia.

71dfe1_ee5c67a0d6c5474fa1cf32e1dbf8e9d5_mv2

Výsledok sprevádzania

Keď neskôr dôjde človek k okamihu, v ktorom sa bude cítiť pripravený, vtedy sa rozhodne vykročiť do „nového“ života. Vtedy môže robiť radikálnejšie kroky – napr. odísť zo zamestnania, začať s prácou, ktorú nikdy nerobil, ale cíti, že ho bude baviť; začať s podnikaním a pod.

Skôr nie, pretože by mu to ubralo z radosti a z pôžitku z tejto cesty. V tej chvíli si bude vedomý toho, že ho môžu počas cesty vyrušiť rôzne nepríjemné a náročné situácie. On však už bude v spojení so svojou sebadôverou a odvahou. Bude sa cítiť pripravený čeliť akejkoľvek okolnosti. Bude vedieť, že ho môže na tejto ceste zastihnúť búrka či hurikán, môže tvrdo naraziť na cestu iného človeka, či môže byť lákaný pridať sa na cestu niekoho iného. Bude mať však takú prípravu a toľko nástrojov a najmä, takého spojenca v sebe samom, že si vždy nejako poradí. V akomkoľvek ťažkom momente si bude vedieť znovu uvedomiť, z čoho vychádza a prečo túto cestu podniká.